logo fokkelien

 AstroCursus

12 portretten (1)


Inhoudsopgave

element Viertal 1 Viertal 2 Viertal 3 polariteit
VUUR Ram Leeuw Boogschutter +
AARDE Stier Maagd Steenbok -
LUCHT Tweelingen Weegschaal Waterman +
WATER Kreeft Schorpioen Vissen -
  Belbin    De Haas Belbin    De Haas Belbin    De Haas  
Niet astrologische benaderingen: Belbin en De Haas toegepast op de viertallen

Hoofd Vast Beweeglijk

In de tabel zijn de vier verschillende indelingen in beeld gebracht waarmee de dierenriemtekens kunnen worden getypeerd. Je kunt vanuit deze tabel direct naar een teken of een viertal gaan, en naar de benaderingen van Belbin en De Haas. Na een korte inleiding over de aard van het viertal vind je een portretje van de tekens die eronder vallen. Dat zijn in viertal 1 dus Ram, Stier, Tweelingen en Kreeft.

 • Iedere groep van vier tekens begint met een beschrijving van het viertal: hoe werken de vier tekens in een viertal op elkaar in en met elkaar samen? Ik maak hierbij ook gebruik van de typeringen van Belbin en het teammodel van De Haas, omdat
  • het op deze manier gemakkelijker is de karakteristieke kenmerken van ieder teken te onthouden;
  • deze benaderingen een extra dimensie geven aan de portretten van de dierenriemtekens.
 • Ieder portret begint met een signalement. Hierin worden ook de heersende planeet en het corresponderende huis vermeld. Deze fenomenen komen uitvoerig aan de orde in de basiscursus, waar overigens ook nader wordt ingegaan op de elementen en kwaliteiten.
 • Wil je weten wat een bepaald element, bijvoorbeeld Lucht, of een bepaalde kwaliteit inhoudt, bijvoorbeeld Beweeglijk, klik dan op het teken waarop beide typeringen van toepassing zijn, dus Tweelingen. Direct na het Signalement wordt het element Lucht getypeerd in combinatie met de kwaliteit Beweeglijk.

Inhoudsopgave | Start 12 portretten | Eind document


Viertal 1: Viertal 1 als bouwers

Viertal 1 is het meest praktisch van allemaal. Stel dat een Ram, een Stier, een Tweelingen en een Kreeft samen een huis moeten verbouwen, dan bestaat er een redelijke kans dat er daadwerkelijk iets tot stand komt en dat wat er uiteindelijk uit het project komt, klopt met de planning. Alleen zal het resultaat vermoedelijk niet echt visionair zijn. Op het plaatje hier zie je het al: er wordt gewoon gewerkt en niet gezeurd.

Om duidelijk te maken hoe het viertal de zaak aanpakt, is de beschrijving die hier volgt gebaseerd op zuivere vertegenwoordigers van de verschillende typen en dus niet genuanceerd. Ik begin met de astrologische benadering, daarna behandel ik twee andere benaderingen in verband met deze vier tekens.

Astrologische benadering

De RamDe Ram begint. Hij weet al onmiddellijk precies wat er gedaan moet worden en zet met enorm enthousiasme zijn schouders onder de klus. Hij werkt keihard, houdt zich niet aan standaard werkuren, vergeet te eten en te slapen, hakt alles weg wat weg moet, en zorgt ervoor dat er een duidelijke structuur is waarop de anderen kunnen voortbouwen: waar moeten de leidingen lopen, waar komen muren en deuren, enz. Na hier en daar nog zelf een muurtje te hebben gezet en wat leidingen te hebben gelegd, verliest hij zijn belangstelling voor het project en gaat eens kijken of hij ergens anders iets leuks kan opstarten.
Het maakt een Ram niet uit met wie hij samenwerkt. Hij neemt anderen niet serieus en is daardoor niet te beïnvloeden. Hij is óf voor óf tegen. Als hij niet kan winnen in een conflict, dan haakt hij af.

De StierInmiddels heeft de Stier al flink meegewerkt. Hij weet precies wat er moet gebeuren, en hoe het moet worden uitgevoerd. Al doet niemand meer mee, hij blijft doorgaan tot alles in de puntjes af is. Hij werkt regelmatig, maar neemt ook pauzes om goed te eten en eens even lekker naar buiten te gaan. Als de anderen mee blijven doen, zal hij met plezier werken. Dat komt de zaak zeker ten goede, want een vrolijke Stier is onderhoudend gezelschap. Maar zelfs als iedereen afhaakt gaat hij door, al zal zijn humeur er niet zonniger op worden.
Een Stier gaat altijd zijn eigen weg, alleen of met een groep, maakt niet uit. Hij doet wat hij vindt dat goed is en is niet geïnteresseerd in de mening van anderen hierover. Echt boos wordt hij alleen als de Ram te veel dramt. Voor de net zo drammerige maar tactische Kreeft heeft hij waardering vanwege diens praktische en creatieve inbreng. De vlinderachtige aard van de Tweelingen vindt hij wel grappig, maar hij neemt deze medewerker niet serieus.

De TweelingenDe Tweelingen werkt niet graag met zijn handen. Terwijl de anderen aan de slag zijn, gaat hij op onderzoek uit: kan het niet handiger, zijn er geen slimme gereedschappen? Zijn er nog leuke trends waar je iets mee kunt doen? Is er niet iemand die het ruwe werk voor weinig geld wil opknappen? Na zijn omzwervingen komt hij vaak met praktische spullen thuis die het werk inderdaad vergemakkelijken. Hij heeft vaak ook slimme en bruikbare invallen. Bovendien houden zijn opgewekte en leuke verhalen de werkers in een goede stemming (hopen we!). Als de zaak hem niet meer interesseert, gaat hij met de Ram mee op zoek naar een nieuwe uitdaging.
Een Tweelingen is te vluchtig om werkelijk geïnteresseerd te raken in wat anderen beweegt en zijn zin doordrijven of de baas spelen vindt hij nergens voor nodig. Hij wil best helpen zolang hij het leuk vindt, maar verwacht niet dat hij lang met een eentonige klus bezig blijft.

De KreeftDe Kreeft heeft uitgesproken ideeën over de inrichting van het huis, de indeling, kleuren, te gebruiken materialen. Als dit niet botst met de wat meer technische inzichten van de Ram, gaat alles van een leien dakje. De Kreeft zal dan net als de Stier keihard werken en doorgaan tot het bittere eind, hoe lastig het ook wordt. Hij is wat minder gedisciplineerd dan de Stier, maar zal zich graag aansluiten bij diens (eet)­pauzes, want hij houdt van gezelligheid. Als de Kreeft zich prettig voelt, is hij in staat een dermate goede werksfeer te scheppen, dat Ram en Tweelingen tot het einde toe aan het project blijven meewerken.
Botsen de ideeën van Kreeft en Ram, dan wordt het lastiger. Uiteindelijk zal de Kreeft de confrontatie winnen, omdat hij vasthoudender is en de Ram zijn belangstelling verliest als niet iedereen doet wat hij wil. Nu is de Ram echter wel verloren voor het project, en de Tweelingen, die conflicten uit de weg gaat, zal waarschijnlijk ook vertrekken. Kreeft en Stier blijven samen over, maar de Kreeft vindt (veel) sneller dan de Stier dat het wel mooi genoeg is zo.
Een Kreeft is een echte manipulant en omdat hij zeer geïnteresseerd is in zijn medemens, gaat het manipuleren hem goed af. Hij is alleen te beïnvloeden door mensen die hij graag mag.

Inhoudsopgave | Start 12 portretten | Eind document


Astrologie en andere benaderingen

Wil je meer weten over de twee hierna beschreven benaderingen, in mijn boekje ‘Basiskennis Projectmanagement’ vind je er uitgebreide informatie over. Het verhaal komt ook als artikel op deze website te staan, compleet met de zelfevaluatietest van Belbin.

1  Belbin

Belbin werkt met negen typen. In de tabel zijn de Nederlandse benamingen en hun afkortingen weergegeven; in cursief zijn de Engelse termen toegevoegd. In de rest van de tekst gebruik ik de afkortingen:

TP Toepasser (Bedrijfsman)
Implementer
UV Uitvinder
Plant
GW Groepswerker
Teamworker
VO Vormer
Shaper
BO Brononderzoeker
Resource Investigator
ZD Zorgdrager (afmaker)
Completer-Finisher
VZ Voorzitter
Co-ordinator
WS Waarschuwer
Monitor-Evaluator
SP Specialist
Specialist

In een ideaal team zit 1 VZ of 1 VO, 1 UV, 1 BO, 1 WS, 1 GW. Van TP en ZD kunnen er meer zijn, een SP is niet altijd nodig en laten we hier verder buiten beschouwing. De meeste mensen kunnen meer dan één rol vervullen in een team; vaak hebben ze drie mogelijkheden.

N.B.: De typeringen die ik hier geef, gelden niet voor iedere Ram, Stier, Tweelingen en Kreeft! Ze zijn gebaseerd op het zuivere type.

Ram: VO, de sterke en manipulerende leider, en TP, de praktische werker
Stier: TP en ZD, een praktische werker die afmaakt wat hij start
Tweelingen: BO, degene die netwerkt en op onderzoek uitgaat
Kreeft: VO en VZ, manipulerende maar meestal ook menselijke leider en UV, de ideeënmens.

Er zitten twee bazen in dit team, bovendien ontbreken een WS en een GW. Dat houdt in dat er wel resultaten worden geboekt, maar dat er zaken over het hoofd worden gezien. Bovendien is geen van de vier geschikt voor het hanteren van conflicten, terwijl zo iemand juist in een team met twee bazen wel handig is!

Inhoudsopgave | Start 12 portretten | Eind document


2  Teammodel van De Haas

De Haas werkt met het kaartspel. De Aas is het doel van het team, de 9 is de specialist. De Koning is de leider op afstand en wordt bijgestaan door de Boer (eigenlijk ridder), die de dagelijkse leiding heeft en daarbij wordt gesteund door de 10. De Vrouw is degene die conflicten beheerst.
De 8 is begaafd, maar heeft zijn eigen agenda en is niet echt loyaal aan de groep, de 7 is een goede en harde werker, evenals de minder begaafde 5. De 6 lijkt op 8, maar is minder begaafd, 4 is de stoker. De 2 en 3 zijn mensen die niet veel kunnen en juist daardoor diagnostische waarde hebben: pas als in een groep ook deze mensen kunnen functioneren, is er sprake van een goed team.

het minimale team

Het minimale team bestaat volgens De Haas uit Koning, Boer en 7, en eigenlijk mag, zo vindt hij, de Vrouw niet ontbreken.

 • Ram en Kreeft zijn beiden te weinig afstandelijk voor de rol van Koning. Wie van de twee de Boer is of uiteindelijk kiest voor 8 hangt van het doel af.
 • De Stier zou een goede 10 zijn, maar in een team als dit is zijn natuurlijke rol 7.
 • De Tweelingen is afhankelijk van zijn kwaliteiten een 8 of een 6.

Van het minimale team ontbreken de Koning en de Vrouw, maar er zijn twee Boeren en twee achten. Dat betekent dat er nogal wat conflictstof in dit team zit, en dat visie een zwak punt is.

Inhoudsopgave | Start 12 portretten | Eind document


Portret 1: Ram of Aries

Signalement
Periode: 22 mrt t/m 20 apr Heersende planeet: Mars
Indeling: Vuur 1, +, Hoofd Corresponderend huis: 1

De foto links geeft het typische ‘Ram-vuur’ weer: gewoon vuur, mooie oranje vlammen, vuur zoals vuur nu eenmaal is.
Net als de andere vuurtekens is de Ram optimistisch en ongecompliceerd. Hij gaat problemen niet uit de weg maar pakt ze aan. Eerlijk. Heeft ruimte nodig om zich vrij en spontaan te uiten. Assertief, vol zelf­ver­trouwen. Niet erg geduldig met details.

De hoofdtekens zijn de initiatiefnemers van de dierenriem. Met Ram begint de lente, met Kreeft de zomer, met Weegschaal de herfst en met Steenbok de winter, vandaar deze karak­te­ris­tiek. Hoofdtekens zijn echte pioniers, die op hun best zijn als ze nieuwe gebieden kunnen ‘veroveren’.
Voor Rammen geldt dat ze nieuwe impulsen geven. Ze zijn met hun tomeloze energie en wilskracht uitstekende ‘opstarters’ van moeilijke klussen (maar meestal geen echte ‘afmakers’).

Rammen zijn initiatiefnemers, strijdvaardig, enthousiast, snel. Beter in opstarten dan in afmaken. Eigenwijs, eigengereid. Snel kwaad, maar ook snel vergeven en vergeten. Zeer zelfbewust. Niet op eigen voordeel uit, maar willen wel de eigen ideeën doordrukken. Beter als leider dan als volger. Ze hebben absoluut geen in­levings­vermogen, want zien zichzelf als maat voor alle mensen: “Als ik het kan/durf/wil, kun/durf/wil jij het ook”.
Ze zijn goede vrienden in acute nood. Ze helpen je uit moeilijke situaties zonder enig eigenbelang, zonder te denken aan risico's die zij zelf kunnen lopen, laat staan aan beloning. Ze zijn moedig: springen zonder zich te bedenken het water in om iemand te redden, grijpen in bij gevechten tussen ongelijke partijen, enz.
Vaak zijn ze zeer bezeten van één idee. Je vindt veel religieuze en politieke fanatici onder dit teken. De H. Teresa van Ávila (geboren op 28 maart 1515) was bv. een Ram; ze had zeer vurige visioenen.

Als misdadigers zijn Rammen bruut en gewelddadig. Ze opereren bij voorkeur alleen.

Enkele bekende Rammen

 • Acteurs: Willeke van Ammelrooij, Warren Beatty, Claudia Cardinale, Charlie Chaplin, Steve McQueen
 • Beeldende kunstenaars: Vincent van Gogh, Charley Toorop
 • Entertainment/presentatoren: Najib Amhali, Karin de Groot, Astrid Joosten, Caroline Tensen
 • Filosofen/theologen/psychologen: Descartes (17e eeuw, “Ik denk dus ben ik”)
 • Koningen e.d.: -
 • Muziek/zangers: zangers Jacques Brel, Elton John, Lee Towers, Diana Ross; andere musici: Johann Sebastian Bach, Bela Bartók, Eric Clapton, Franz Joseph Haydn, Herbert von Karajan, Sergej Rachmaninoff
 • Politici: Barend Biesheuvel, Jeroen Dijsselbloem, Jeanine Hennis-Plasschaert, Helmut Kohl, Ed Nijpels, Ronald Plasterk
 • Schrijvers: Hans Christian Andersen, Casanova (18e-eeuws auteur en versierder), Hugo Claus
 • Varia: seriemoordenaar Henri Landru (beschuldigd van moord op 10 vrouwen); stichter Leger des Heils William Booth; vliegtuigbouwer Anthony Fokker; arts en grondlegger homeopathie F.S. Hahnemann; goochelaar Harry Houdini; ontdekker röntgenstralen Wilhelm C. Röntgen; H. Teresa van Ávila

Inhoudsopgave | Start 12 portretten | Eind document


Portret 2: Stier of Taurus

Signalement
Periode: 21 apr t/m 21 mei Heersende planeet: Venus
Indeling: Aarde 1, -, Vast Corresponderend huis: 2

De foto links beeldt de typische ‘Stier-aarde’ uit: aarde waar je met je handen in woelt, aarde om in te planten.
Net als andere aardetekens is de Stier stabiel en gebruikt hij beschikbare bronnen om praktische doelen te bereiken. Goede fysieke weerstand, zelf­discipline. Sterke binding met de natuur.

De vaste tekens zijn de vasthouders en doorbijters. Jagen de hoofdtekens de ene droom na de andere na, de vaste tekens schieten te hulp en maken een werk­baar product van het ruwe materiaal. Ze zijn stabiel, zeer loyaal, nemen geen licht­vaardige besluiten. Maar wanneer ze eenmaal iets besluiten, dan houden ze zich er ook aan. Hoe verschillend deze tekens ook zijn, doelgerichtheid en uithou­dings­vermogen bezitten ze allevier.
Voor Stieren geldt dat ze hun energie richten op het verwerven van stabiliteit; ze doen dat rustig en bedaard en met bewonderenswaardige vasthoudendheid.

Afhankelijk van de rest van de horoscoop zijn er twee typen die alleen op het eerste gezicht sterk van elkaar verschillen: de opgewekte en de zwaarmoedige Stier. Beide typen voldoen verder volledig aan de karakteristiek van dit teken.
Stieren zijn praktisch, beslist en behoedzaam en niet snel in het overnemen van nieuwe ideeën. Meestal zijn ze muzikaal en hebben ze een opvallend goede, melo­dieuze en sterke stem. Ze maken graag dingen. Veel Stieren zijn zeer kunst­zin­nig en hebben gevoel voor vorm en kleur, vaak ook kunnen ze uitstekend koken en bakken. Goed in huis en tuin en met geld.
Vasthoudend in letterlijke en figuurlijke zin: ze houden bezit en ideeën vast en zijn dus ook conservatief. Nemen verantwoordelijkheid serieus. Worden niet gauw kwaad, maar als het zo ver komt, is het wel erg. Trouwe vriend, onverzoenlijke vijand.

Als misdadiger kan een Stier gewelddadig worden. Vermogensdelicten maar ook eerwraak passen wel bij dit type. Hij zal in het algemeen alleen opereren.

Enkele bekende Stieren

 • Acteurs: Candice Bergen, Henry Fonda, Nelly Frijda (ma Flodder), Audrey Hepburn, Shirley MacLaine; Ryan O'Neal, Jack Nicholson, Michael Palin, Anthony Quinn
 • Beeldende kunstenaars: Karel Appel, Georges Braque, Salvador Dali, Leonardo da Vinci
 • Entertainment/presentatoren: Wim de Bie, Ron Brandsteder, G.J. Dröge, Simone Kleinsma, Jochem Mijjer, Tineke de Nooij
 • Koningen e.d.: Elisabeth II van Engeland, Hirohito van Japan, Juliana, Máxima, Willem de Zwijger, Willem-Alexander
 • Filosofen/theologen/psychologen: Sigmund Freud, Immanuel Kant, Karl Marx, Bertrand Russell, Ludwig Wittgenstein
 • Muziek/zangers: Cher, Ella Fitzgerald, Boudewijn de Groot, Imka Marina, Barbara Streisand, Stevie Wonder; andere musici: Johannes Brahms, Yehudi Menuhin, Sergej Prokofiev, Toots Thielemans, Erik Satie, Peter Tsjaikovsky
 • Politici: Tony Blair, Lenin, Ruud Lubbers, Macchiavelli, Frans Timmermans
 • Schrijvers: Honoré de Balzac, Charlotte Brontë (Jane Eyre), Jan Cremer, Willem Elsschot, Jan de Hartog, Hector Malot (Sans famille, Alleen op de wereld), Vladimir Nabokov (Lolita), Annie M.G. Schmidt
 • Varia: gebedsgenezeres Jomanda, Ayatolla Khomeiny, voetbalspecialist Johan Cruijff, Mohammed (de profeet van de Islam)

Inhoudsopgave | Start 12 portretten | Eind document


Portret 3: Tweelingen of Gemini

Signalement
Periode: 22 mei t/m 21 jun Heersende planeet: Mercurius
Indeling: Lucht 1, +, Beweeglijk Corresponderend huis: 3

De foto links beeldt echte ‘Tweelingen-lucht’ uit: ijl, veranderlijk, voortdurend in beweging, onrustig.
Lucht is het element van het creatieve denken. Niet alle luchtmensen zijn grote intellectuelen, wel zijn ze in staat de wereld objectief te bekijken, los van hun emoties en gevoelens. Meestal zijn luchttypes sociaal, houden ze van uitwisselen van ideeën en hebben ze gebrek aan emotionele diepgang.

De beweeglijke tekens zijn de ‘kameleons’ van de dierenriem. Zich aanpassen aan de omstandigheden is hun tweede natuur. Vaste tekens haten verandering, beweeglijke tekens vinden verandering positief. Als hoofdtekens genoeg hebben van een klus, maken de be­weeglijke tekens nieuwe interesse wakker, vindingrijk en flexibel als ze zijn.
Voor Tweelingen geldt dat ze hun inzichten voortdurend aanpassen om ruimte te maken voor nieuwe ideeën.

Tweelingen zijn handig (niet altijd letterlijk!), veelzijdig, rusteloos, zeer nerveus. Zelfs al is een Tweelingen een grote, zware man, toch heeft het karakter iets vlinderachtigs. Hij is altijd nieuwsgierig, fladdert nu eens hier en dan weer daar, nog weer eens terug en dan toch weer een eindje verderop. Ze zijn kwetsbaar, broos als glas. Te harde kritiek, te veel inperking van hun vrijheid kan ze letterlijk breken. Met een beetje aanmoediging en voorzichtige sturing in hun jeugd kunnen ze het ver brengen.
Welsprekend, dol op lezen, barsten van de hobby's. Hebben voortdurend ver­ande­ring nodig. Trachten diepe emoties te vermijden. Veel talenten, gevaar voor ver­snippering. Journalistiek en communicatief.

Ik heb in veel besturen gezeten (doe dat nog), en vaak met Tweelingen samen­ge­werkt. Dat was heel prettig, want ze zijn altijd opgewekt. Als ik nog aan de dag moest wennen en het leven maar zwaar vond, waren zij alweer het zonnetje in huis (man én vrouw, vrouw wel ietsje meer). Voor ik het wist zag ik het leven zelf ook zonniger in. Maar daar stond wel iets tegenover. Als er een conflict in de lucht hing, voelde de Tweelingen de bui al hangen en had zich ziek gemeld. Als ze hard hebben gewerkt voor bijvoorbeeld een examen, dan trekken ze zich - hoe intelligent ze ook zijn - op het laatste moment vaak terug, bang om te falen.

Als misdadigers zijn Tweelingen niet gewelddadig. Oplichting is typerend voor dit teken: Tweelingen kunnen bijzonder aannemelijk liegen en dat ook nog met een stalen gezicht.

Enkele bekende Tweelingen

 • Acteurs: Joan Collins, Tony Curtis, Johnny Depp, Michael J. Fox, Judy Garland, Marilyn Monroe, Vincent Price, Tatjana Simic, Horst Tappert (Derrick)
 • Beeldende kunstenaars: Paul Gauguin, Albrecht Dürer, Maurits Escher, Hergé (Kuifje), Rob Scholte
 • Entertainment/presentatoren: Jos Brink, Henny Huisman, Irene Moors, Ivo Niehe, Tineke Schouten, Max Tailleur
 • Koningen e.d.: Philip van Engeland, Philips II van Spanje (van de 80-jarige oorlog 16e/17e eeuw), Rainier van Monaco, Victoria van Engeland
 • Filosofen/theologen: Blaise Pascal, Jean-Paul Sartre
 • Muziek/zangers: Charles Aznavour, Bob Dylan, Tom Jones, Paul McCartney, Prince, Gert Timmerman; andere musici: Herman Krebbers, Robert Schumann, Igor Stravinsky, Richard Wagner
 • Politici: George Bush sr., John F. Kennedy, Henry Kissinger, Felix Rottenberg, Erica Terpstra, Josip Tito (voormalig Joegoslavië)
 • Schrijvers: Willem Brakman, Arthur Conan Doyle (Sherlock Holmes), Ian Fleming (James Bond), Mensje van Keulen, Yvonne Kroonenberg, Salman Rushdie, Marquis de Sade (naar wie het sadisme is genoemd), Françoise Sagan, Theo Thijssen
 • Varia: Willem Holleeder, onderwereldfiguur

Inhoudsopgave | Start 12 portretten | Eind document


Portret 4: Kreeft of Cancer

Signalement
Periode: 22 jun t/m 23 jul Heersende planeet: Maan
Indeling: Water 1, -, Hoofd Corresponderend huis: 4

De foto links is echt ‘Kreeft-water’. Niet dat de Kreeft nu direct in zo'n woeste zee zal rondzwemmen, maar al leeft hij in een rustige rivier of in een idyllische baai, hij zal zijn omgeving ervaren als dramatisch en over­donde­rend.
Van alle elementen heeft water het meeste diepgang en het element is ook moeilijk te typeren. Watermensen zijn in het algemeen zeer gevoelig, al doen ze vaak hun best dit goed te verbergen. Ze zijn heel fijn afgestemd op hun omgeving. Beschermend, vol medelijden, maar ook defensief en gesloten.

De hoofdtekens zijn de initiatiefnemers van de dierenriem. Met Ram begint de lente, met Kreeft de zomer, met Weegschaal de herfst en met Steenbok de winter, vandaar deze karakteristiek. Hoofdtekens zijn echte pioniers, die op hun best zijn als ze nieuwe gebieden kunnen ‘veroveren’.
Voor Kreeften geldt dat zij echte regelneven of -nichten zijn (soms zeer irritant!), die overal waar zij komen gewoonlijk met succes een veilige omgeving creëren.

Kreeft is het meest emotionele teken van de dierenriem. Dat maakt Kreeften kunstzinnig, maar ook veranderlijk en gevoelig. Ze wenen bv. om het lot van een wesp die zich langzaam doodspartelt in zo'n wrede wespenvanger, maar hebben ook oprecht medegevoel voor mensen.
Ze zijn gericht op het verleden en hebben een geheugen als een pot.
Ze nemen zichzelf zeer serieus en zijn daarom vooral als kind heel geschikte pest­objecten. Ouders kunnen hier veel aan doen door het kind te leren relativeren en het thuis ook eens te plagen. Gewoonlijk heeft een Kreeft veel gevoel voor humor, maar moet dit wel worden wakker gemaakt. En dan nog trekt hij zich de mening van anderen over zichzelf sterk aan, alleen laat hij dat niet merken.
Leer je hem niet relativeren en om zichzelf lachen, dan groeit de Kreeft op tot een eeuwig verwend kind met voor iedereen zichtbare lange tenen. In al zijn zachtheid kan hij dan zelfs doorschieten naar hardheid (een politicus als Colijn) en zelfs wreedheid (Hendrik VIII, de Engelse koning die twee van zijn zes vrouwen liet onthoofden).
Traditioneel vallen huis en moederschap onder dit teken. Kreeften zijn kunstzinnig en kunnen uitstekend manipuleren. André Barbault zegt het fraai in de ‘Sterren­spiegel’. Nadat hij enkele bladzijden lang de hoogten en diepten heeft geschilderd in het van emoties doortrokken Kreeftenleven, merkt hij op: “Het resultaat is echter meestal een keurige burgerdame of burgerheer met gemengde gevoelens”.

Misdaden die onder de Kreeft vallen, zullen altijd een manipulatief element ver­tonen. Ze werken bij voorkeur alleen. Kreeften zijn goede acteurs en mensenkenners en als ze deze kwaliteiten misbruiken, maakt dit ze tot succesvolle oplichters en in­brekers. Als je ze lang genoeg tergt en vernedert, is het zelfs niet uitgesloten dat ze een moord begaan.

Enkele bekende Kreeften

 • Acteurs: Bill Cosby, Tom Cruise, Harrison Ford, Tom Hanks, Derek de Lint, Gina Lollobrigida, Diana Rigg (Emma Peel), Sylvester Stallone, Meryl Streep, Donald Sutherland, Nathalie Wood (Westside Story, zelfde datum/jaar als Diana Rigg)
 • Beeldende kunstenaars: Marc Chagall, Edgar Degas, Amedeo Modigliani, Rembrandt van Rijn, Peter Paul Rubens, Jaap Vegter (strips)
 • Entertainment/presentatoren: Seth Gaaikema, Eva Jinek, Linda de Mol, Wim Sonneveld, Ivo de Wijs
 • Koningen e.d.: Prins Bernhard, Julius Caesar, Prinses Diana, Hendrik VIII, Camilla Parker-Bowles (geliefde en uiteindelijk vrouw van prins Charles van Engeland, zie Schorpioen)
 • Filosofen/theologen/psychologen: G.W. von Leibniz, Jean-Jacques Rousseau
 • Muziek/zangers: Ringo Starr, Cat Stevens/Yusuf Islam; andere musici: Louis Armstrong, Oscar Hammerstein (samen met Rodgers), Gustav Mahler, Carl Orff, Richard Rodgers (samen met Hammerstein), Carlos Santana
 • Politici: George Bush jr., Hendrik Colijn, Dalai Lama XIV (de nu levende), Willem Drees sr., Nelson Mandela, Georges Pompidou, Diederik Samson, Hans Wiegel
 • Schrijvers: Pearl Buck, Barbara Cartland (die een enorme productie had van boeketreeksachtige boekjes in een historische setting), Jean Cocteau, Jean de la Fontaine (fabels), Ernest Hemingway, Herman Hesse, Franz Kafka, Helen Keller (vanaf 2e jaar blind en doofstom), George Orwell, Marcel Proust, George Sand (Aurore Dupin, geliefde van o.a. Chopin, liep meestal in mannenkleren), W.M. Thackeray, Felix Timmermans, Simon Vinkenoog
 • Varia: grondlegger calvinisme Johannes Calvijn, couturier Pierre Cardin, christian scientist Mary Baker Eddy, Volkert de Graaf (moordenaar van Pim Fortuyn), Greet Hofmans (gebedsgenezeres in de beruchte affaire rond Juliana), roddeljournalist Henk van der Meyden, advocaat-oplichter Bram Moszkowicz, levend kunstwerk Mathilde Willink (vrouw van Carel Willink, zie Vissen)


Fokkelien von Meyenfeldt ©  1995-2015

12 portretten

Overzicht inhoud

N.B.: Deze kolom biedt een overzicht van de indelingen die in de ‘12 portretten’ aan de orde komen, maar alleen de viertallen zijn links.
Wil je direct naar de beschrijving van een teken of naar de psychologische benaderingen, gebruik dan de tabel hiernaast: dat is de echte inhoudsopgave. Deze staat ook steeds aan de kop van ieder viertal.

Viertallen

De viertallen worden hier geportretteerd als bouwers: hoe werken ze samen aan de grondige verbouwing van een huis?

Eerste viertal
1  2  3  4
Ram - Stier - Tweelingen - Kreeft

Tweede viertal
5  6  7  8
Leeuw - Maagd - Weegschaal - Schorpioen

Derde viertal
9  0  -  =
Boogschutter - Steenbok - Waterman - Vissen

Elementen & polariteiten
Vuur / Extra:
Aarde / Intro:
Lucht / Extra:
Water / Intro:
1  5  9
2  6  0
3  7  -
4  9  =
Kwaliteiten
Hoofd:
Vast:
Beweeglijk:
1  4  7  0
2  5  8  -
3  6  9  =
Psychologische benaderingen

Belbin
De Haas

Home | NAAR BOVEN | sitemap

Laatste versie: zondag 29 maart 2015