logo fokkelien

 AstroCursus


Vaste sterren 1938-2082: tabellen

In dit hoofdstuk vind je twaalf tabellen, waarin per dierenriemteken de vaste sterren vermeld staan op volgorde van hun plaats binnen het teken. In totaal zijn er 112 sterren in verwerkt. In de tabellen zijn de posities tussen 1938 en 2082 opgenomen, zodat je heel snel voor een bepaald jaar kunt zien waar een vaste ster precies staat. Verder vind je o.a. informatie over de helderheid (magnitude), de orbs en over hun aard: zijn ze kwaadaardig of juist niet, op welke plane(e)t(en) lijkt de werking, in welke constellatie staan ze? In de loop van de jaren heb ik ervaringen met vaste sterren in mijn meerlingenonderzoek vastgelegd. Ik ben nu bezig een en ander te verwerken, en ik voeg van tijd tot tijd informatie toe over de werking van specifieke vaste sterren in het hoofdstuk Duiding.

N.B.: Het is belangrijk om je te realiseren dat de twaalf tabellen in dit artikel betrekking hebben op de dierenriemtekens, dus de segmenten van Ptolemaios. In kolom 7 wordt bij iedere ster vermeld in welke constellatie (sterrenbeeld) hij staat. Zie ook de Inleiding (onder “Let op”). Onder iedere tabel staan links. De laatste van de reeks leidt naar de duiding van de sterren uit het teken in kwestie.
Over de tabellen
Bronnen: Er zijn 110 klassieke sterren. Zowel Hofman, als Ligteneigen als King gaan hiervan uit, maar behandelen er wat meer, resp. 112, 126 en 141. Hofman is de enige die de Pleiaden apart vermeldt. In de tabellen heb ik de 112 vaste sterren opgenomen die Oscar Hofman vermeldt op zijn site Pegasus en die ook in zijn boek worden behandeld. Daarnaast heb ik informatie toegevoegd van King, zie zijn King, fixed stars. De sterren hebben hun betekenis gekregen door de plaats die zij innemen in een constellatie, bijvoorbeeld het oog van de Stier of het puntje van de staart van de Schorpioen. De constellaties zijn opgenomen in de tabellen en komen in het hoofdstukDuiding aan de orde.
Namen: Sommige sterren zijn onder verschillende namen bekend. In de tabellen gebruik ik de versie van Hofman, onder iedere tabel worden mij bekende varianten vermeld.
Magnitude: Helderheid van een ster, uitgedrukt in cijfers, waarbij 1 de hoogste helderheid aangeeft. Naar Hofman. Voor 15 sterren, meestal nevels, geeft hij geen M-waarde, in drie gevallen doet King dat ook niet. Bij de overige 12 sterren volg ik King en markeer ik dat met  turqoise .
Orbs: Hofman houdt in het algemeen een orb van 1° aan, voor sterren van M1 geldt 2° en 4° voor de malefic Algol plus de zes koninklijke sterren Aldebaran, Pollux, Regulus, Spica, Zuidschaal en Antares (p 14; ik noem ze hier in de volgorde van het teken waarin ze staan). Voor mijn meerlingenonderzoek volg ik meestal de orbs van Hofman, alleen voor Algol en de zes koningssterren gebruik ik de nauwere orbs van King, op basis van mijn eigen ervaringen met de werking. De door mij gebruikte orbs zijn  lila  gemarkeerd in de kolom “orb”.
Nevel: de naam van de ster in kolom 1 en de M(agnitude) krijgen een  grijze  achtergrond. Een nevel is wat uitgebreider, en de orb mag iets ruimer worden genomen.
Aard: Zuidschaal en Antares zijn zowel malefic als koninklijk; de naam van de ster in kolom 1 staat in een rode cel, de cel “Aard” (kolom 5) is in deze twee gevallen  oranje . Hofman duidt drie sterren aan als “ster van het noodlot”. Ze springen eruit in  knalgeel .
Tekenwisseling: Onder de kop “Posities 1938-2082” is in  lichtgeel  aangegeven waar een nieuw teken begint. Dit komt uiteraard alleen voor bij de eerste en/of de laatste ster in een teken.
Tabellen: De koppen van de tabellen zijn gekleurd volgens hun element. Ook in de cellen worden kleuren gebruikt, zie “legenda” bij elk van de twaalf tabellen.
Hofman geeft de posities voor 2010. Ik heb met stappen van 12 jaar ook de posities tot 72 jaar vóór (1938 t/m 1998) en 72 jaar na 2010 (2022-2082) vermeld. In 72 jaar bewegen de vaste sterren zich 1° of 60'. In 12 jaar leggen ze dus 10' af. De tussenliggende exacte posities zijn nu nog wat makkelijker te bepalen (50” per jaar).
Bijvoorbeeld: wil je de exacte posities in 1947 weten, tel dan bij de posities van 1938 9 x 50” = 450” = 7'30” op. OF, als je dat makkelijker vindt: trek van de posities in 1950 2'30” af.


De twaalf tabellen

Sterren in Ram
sterren in Ram
* Difda ook: Deneb Kaitos.
* Al Pherg is een van de drie “sterren van het noodlot”, zie ook Labrum (6) en Terebellum (0).

Naar: Inhoud | Tweelingen & Kreeft | Leeuw & Maagd | Weegschaal & Schorpioen
Boogschutter & Steenbok | Waterman & Vissen | Sterren A-Z | Duiding sterren Ram

Sterren in Stier
sterren in Stier

* Mirach 1938 t/m 1966 nog in Ram.
* Algol: sterke invloed op duiding uurhoek.
* M Algol: variabel

≫: Inhoud | Tweelingen & Kreeft | Leeuw & Maagd | Weegschaal & Schorpioen
Boogschutter & Steenbok | Waterman & Vissen | Sterren A-Z | Duiding sterren Stier

Sterren in Tweelingen
sterren in Tweelingen

* Alcyone 1938 t/m 1997 nog in Stier.
* Alcyone belangrijke invloed op duiding uurhoek, evenals * Aldebaran.
* Pleiaden niet bij King.

≫: Inhoud | Tweelingen & Kreeft | Leeuw & Maagd | Weegschaal & Schorpioen
Boogschutter & Steenbok | Waterman & Vissen | Sterren A-Z | Duiding sterren Tweelingen

Sterren in Kreeft
sterren in Kreeft

* Menkalinan 1938 t/m 2003 nog in Tweelingen.
* Tejat ook Tejat Prior.
* Dirah ook Tejat Posterior.

≫: Inhoud | Tweelingen & Kreeft | Leeuw & Maagd | Weegschaal & Schorpioen
Boogschutter & Steenbok | Waterman & Vissen | Sterren A-Z | Duiding sterren Kreeft

Sterren in Leeuw
sterren in Leeuw

* Noord- en Zuid-Asellus ook resp. Asellus Borealis en A Australis.
* Algenubi ook: Ras Elased Australis.
* Regulus v.a. 2011/12 in Maagd. Veel invloed op duiding uurhoek.

≫: Inhoud | Tweelingen & Kreeft | Leeuw & Maagd | Weegschaal & Schorpioen
Boogschutter & Steenbok | Waterman & Vissen | Sterren A-Z | Duiding sterren Leeuw

Sterren in Maagd
sterren in Maagd

* Labrum is een van de drie “sterren van het noodlot”, zie ook Terebellum (0) en Al Pherg (1).
* Markeb gaat in 2076 over naar Weegschaal.

≫: Inhoud | Tweelingen & Kreeft | Leeuw & Maagd | Weegschaal & Schorpioen
Boogschutter & Steenbok | Waterman & Vissen | Sterren A-Z | Duiding sterren Maagd

Sterren in Weegschaal
sterren in Weegschaal

* Vindemiatrix en * Spica: veel invloed op duiding uurhoek.

≫: Inhoud | Tweelingen & Kreeft | Leeuw & Maagd | Weegschaal & Schorpioen
Boogschutter & Steenbok | Waterman & Vissen | Sterren A-Z | Duiding sterren Weegschaal

Sterren in Schorpioen
sterren in Schorpioen

* Zuidschaal is een koningsster en een malefic.
* Bungula ook: Toliman.

≫: Inhoud | Tweelingen & Kreeft | Leeuw & Maagd | Weegschaal & Schorpioen
Boogschutter & Steenbok | Waterman & Vissen | Sterren A-Z | Duiding sterren Schorpioen

Sterren in Boogschutter
sterren in Boogschutter

* Isidis en * Graffias ook resp.: Dschubbe en Acrab.
* Antares is een koningsster en een malefic, bovendien belangrijk voor interpretatie uurhoek.

≫: Inhoud | Tweelingen & Kreeft | Leeuw & Maagd | Weegschaal & Schorpioen
Boogschutter & Steenbok | Waterman & Vissen | Sterren A-Z | Duiding sterren Boogschutter

Sterren in Steenbok
sterren in Steenbok

* Spiculum ging in 1954 naar Steenbok. * Pelagus en * Deneb Okab ook resp.: Nunki en Dheneb.
* Terebellum is een van de drie “sterren van het noodlot”, zie ook Labrum (6) en Al Pherg(1).

≫: Inhoud | Tweelingen & Kreeft | Leeuw & Maagd | Weegschaal & Schorpioen
Boogschutter & Steenbok | Waterman & Vissen | Sterren A-Z | Duiding sterren Steenbok

Sterren in Waterman
sterren in Waterman

≫: Inhoud | Tweelingen & Kreeft | Leeuw & Maagd | Weegschaal & Schorpioen
Boogschutter & Steenbok | Waterman & Vissen | Sterren A-Z | Duiding sterren Waterman

Sterren in Vissen
sterren in Vissen

* Scheat gaat in 2040 over naar de Ram.

≫: Inhoud | Tweelingen & Kreeft | Leeuw & Maagd | Weegschaal & Schorpioen
Boogschutter & Steenbok | Waterman & Vissen | Sterren A-Z | Duiding sterren VissenHome | NAAR BOVEN | sitemap
Laatste versie: vrijdag 10 november 2023