logo fokkelien

 AstroCursus

Nieuws


Vaste sterren: de eerste duidingen
Op 8 november 2023 zijn de eerste duidingen toegevoegd aan het artikel “Vaste sterren 1938-2082”. Meer tekst, gebaseerd op mijn ervaringen bij het meerlingenonderzoek, wordt successievelijk toegevoegd. Zie Duiding. Dit is nog maar een begin. Er komen meer zoekmogelijkheden en de layout zal ik, mezelf kennende, ongetwijfeld ook overzichtelijker maken (8 november 2023).

Vaste sterren 1938-2082
Als ondersteuning voor het meerlingenonderzoek heb ik op 16 oktober 2023 een verhaal over vaste sterren geplaatst in de rubriek “Artikelen”. Ik heb het een jaar of twee geleden voor mezelf geschreven, maar het leek me ook nuttig voor andere astrologen, dus ik heb het bewerkt voor de site. Op dit moment vind je er twaalf tabellen, waarin voor ieder dierenriemteken de vaste sterren staan vermeld met een aantal belangrijke eigenschappen en hun posities van 1938 t/m 2082. Bovendien is er een alfabetische namenlijst met verwijzing naar de bijbehorende tekens. In de tabellen is onder meer aangegeven aan welke plane(e)t(en) de werking van een ster doet denken. Op die manier heb je al een beetje zicht op de betekenis. Zie de sterrenlijst (16 oktober 2023).

Najaars Astrologie Congres Oldenzaal 2023
Op 4 november houd ik een lezing in Oldenzaal, getiteld “Meerlingen en hun belang voor de astrologie”. Er zijn astrologen van hun geloof gevallen omdat ze tweelingen kennen die sterk van elkaar verschillen terwijl hun horoscopen vrijwel identiek zijn. Aan de hand van een aantal gevallen zal ik laten zien dat dit oordeel oppervlakkig is. Verder ga ik in op het gegeven dat een kind zelf bepaalt wanneer het ter wereld komt, en wat de invloed is van een keizersnee. In de workshop 's middags bestuderen we een aantal horoscopen van meerlingen nauwkeurig. Welke posities en aspecten zijn belangrijk voor een goede vergelijking, en wat kun je in eerste instantie beter even buiten beschouwing laten?

Cursus Chinese astrologie
In de afgelopen weken heb ik een overzicht van de cursus Chinese Astrologie op de site gezet. Je krijgt een indruk van de onderwerpen die behandeld gaan worden, maar je kunt er ook al echt iets mee doen. Zo heb ik een Chinese kalender gemaakt voor de jaren 1924 tot en met 2043. Daarin vind je de datums waarop het Chinese nieuwe jaar begint voor alle 120 jaren, en kun je je Chinese teken opzoeken plus het element van het jaar. Verder kun je een calculator downloaden die de ‘vier pilaren van het lot’ voor je berekent. Ik ben nu bezig om ook 12 portretten van de Chinese tekens te schrijven. Via de knop ‘Cursussen’ bovenin kom je nu in het ‘Cursusmenu’. Daar kun je kiezen uit de Basiscursus, de cursus Trends in je leven en de cursus Chinese Astrologie. (4 april 2023.)

Noordknoop
Op 4 maart 2023 heb ik een lezing gehouden bij de NVWOA over Ronden van de Noordknoop. Naar aanleiding van deze lezing heb ik mijn artikel van 10 februari 2022 plus de bijbehorende begrippenlijst kritisch doorgelezen en verduidelijkt, zie het artikel. Nu (20 maart 2023) is ook de presentatie beschikbaar. Artikel en presentatie sluiten aan op de de serie Trends in je leven op Astro Extra, zie hierna. (20 maart 2023.)

Wat doe je met de keizersnee?
Over bovenvermelde bijdrage aan het NVWOA-symposium van 12 oktober 2019 heb ik in november 2020 al een klein artikeltje geschreven. Het was mijn bedoeling het op de website te plaatsen, maar toen ik het een week later overlas, vond ik dat niet wijs. Er is een groot artikel in de maak in het Nederlands en in het Engels, waaraan ik nog steeds werk. Daar wil ik liever niet op vooruit lopen. Wel komt het onderwerp aan de orde in mijn lezing in Oldenzaal op 4 november 2023. (15 oktober 2023.)

Oudere berichten

Astro Extra
Het werd hoog tijd om de stijl van het weblog Astro Extra aan te passen aan deze website. Directe aanleiding was het project Noordknoop en inmiddels is het werk is gedaan, zowel qua stijl als qua inhoud, zie bv. de vijfdelige serie Trends in je leven. ((11 februari 2022, 20 maart 2023.)

Chinese astrologie
Al sinds ca. 2015 ben ik tussen de bedrijven door bezig met een cursus voor deze site. Toen de NVWOA vroeg of ik in februari 2021 weer iets via Zoom wilde doen, bedacht ik: ik heb er 40 jaar ervaring mee en inmiddels zoveel onderzocht en gelezen, dus laat ik het over Chinese astrologie gaan hebben. De presentatie is inmiddels achter de rug. Je vindt hem met wat extra toelichtingen via de pagina artikelen, of ga direct naar het artikel zelf. (6 februari 2021.)

Tabellen in de Basiscursus
De tabellen in de Basiscursus zijn wat opgeknapt en waar nodig aangepast aan nieuwe informatie. Zie bv. tabel 8. (3 januari 2021.)

Tweelingenonderzoek wordt Meerlingenonderzoek
In oktober 2020 heb ik besloten de term ‘tweelingen’ wanneer deze algemeen wordt gebruikt, te vervangen door ‘meerlingen’. Ik doe dus nu aan meerlingenonderzoek, maar een specifieke tweeling blijf ik uiteraard tweeling noemen. Ik ben van de term ‘tweelingen’ afgestapt, omdat die eigenlijk niet klopt. Ik heb gevallen van drie- en vierlingen die zonder meer bij mijn onderzoek horen. En wat meerlingen betreft de niet dezelfde ouders hebben, voor hen geldt de term tweeling al helemaal niet. Hen ga ik dus astromeerlingen noemen. (18 november 2020.)

Een fatale datum
Wat was er aan de hand op 20 februari 1524? Als je dat wil weten, lees dan het artikel, compleet met kaarten, foto's en natuurlijk horoscopen. Je kunt het verhaal Zondvloed of religie? direct op de site lezen, of het als pdf downloaden. (28 november 2020.)

ZOOMsessie en artikel: Ptolemaios en Cardano
In het afgelopen half jaar heb ik, zoals waarschijnlijk veel meer sprekers, geen optredens verzorgd. Op 3 oktober 2020 was ik voor het eerst weer actief voor de NVWOA, en wel via Zoom, met een verhaal over een 16e-eeuws commentaar op de Tetrabiblos van Ptolemaios. Ik vond het een interessante ervaring en het was ook nog gezelig. Inmiddels heb ik een artikel geschreven over het onderwerp en staat het op de site, zie hier.

Meerlingen bij Achernar
Voor oud-studenten van Achernar gaf ik op 14 november 2020 een workshop over ‘Meerlingen’ via een speciale webapplicatie van Karen Hamaker. Het was toch weer heel anders dan zoomen voor de NVWOA: daar ken ik de mensen, hier niet. Bovendien ging het om drie sessies van zo'n 1,5 uur, wat best vermoeiend is zo in je eentje achter de PC. Maar het was ook een leuke ervaring en er was interessante discussie.

Horoscoop van de Antichrist
Op 11 mei 2019 gaf ik een lezing bij het BAG in Den Bosch, om precies te zijn Rosmalen. Als eerste plaatje na de pauze toonde ik de horoscoop van de Antichrist. Op dat moment viel mijn laptop uit, en hij weigerde verdere dienst. Ik heb het verhaal dus maar afgemaakt zonder PowerPoint en dat verliep gelukkig goed!

Kwalitatief onderzoek voor astrologen
Ik werk nog steeds aan een handleiding ‘Kwalitatief onderzoek voor astrologen’. Op 12 mei 2018 heb ik er een lezing over gegeven bij de NVWOA, maar ik ben er nog niet tevreden over. Ik heb nu veel meer materiaal, maar het zal nog wel even duren voor ik tijd heb dit echt goed te presenteren.(31 maart 2018, 4 november 2019, 10 oktober 2020, 20 maart 2023)

Persoonlijke website
Ter markering van het feit dat ik 70 ben geworden, heb ik een persoonlijke website gelanceerd over allerlei niet-astrologische onderwerpen die me bezighouden, zie Varia van Fokkelien.

Astrocursus, algemene info
Home | NAAR BOVEN | sitemapLaatste versie: donderdag 09 november 2023