logo fokkelien

 AstroCursus

1

Werking van de astrologie

Figuur 1 stelt een horoscoopformulier voor. In de buitenste ring staan de tekens van de dierenriem; de cirkel is verdeeld in 12 vakken, de ‘huizen’. In de tekens en huizen staan de 10 ‘planeten’. In feite zijn het er zeven, want de Zon is een ster, de Maan is een satelliet van de aarde en onlangs is vastgesteld dat Pluto een dwergplaneet is. In het dagelijks taalgebruik spreken astrologen echter van planeten.
Het symbool a staat voor de Zon. Deze staat in het teken Kreeft en in huis 11. De Zon doet er een jaar over om alle tekens van de dierenriem te doorlopen.
De tekens laten de jaarbeweging zien van de Zon door de zodiak. De huizen geven de dagbeweging van de Zon weer ten gevolge van het feit dat de aarde om haar as draait. De dagbeweging loopt van zonsopgang links bij de ASC (ascendant), naar het hoogste punt bovenin, het MC (medio coeli, midhemel), naar de DESC (descendant), het punt waar hij onder de horizon verdwijnt. Dan trekt hij door tekens en huizen onder de horizon tot de zonsopkomst van de volgende dag.

horoscoop, geocentrisch
Figuur 1
horoscoop met aspecten
Figuur 2


In figuur 1 en 2 wordt dezelfde horoscoop in beeld gebracht. In beide figuren zie je ook dat de astrologie geocentrisch werkt, en zelfs egocentrisch. Om dat uit te beelden heb ik in figuur 1 een baby in het midden op de horizon geplaatst.
Planeten geven eigenschappen weer, het dierenriemteken duidt aan hoe die eigenschap in de horoscoop tot uiting komt, het huis bepaalt in welke levenssfeer de eigenschap zich manifesteert. In de horoscoop staat Mars f tegen het MC aan. De midhemel vormt het begin van het 10e huis, dat staat voor de levenssfeer beroep en reputatie in de wereld. Met Mars daar zal de geborene een conflictrijk arbeidsleven hebben en een nogal agressieve reputatie. Nu staat Mars in Tweelingen, een typisch verbaal teken. De mens met deze Mars-positie (ik dus) zal er niet òp slaan, maar zich scherp en agressief uiten tegenover gezagdragers op een manier die deze lieden kwaad maakt.
De lijnen in figuur 2 duiden de aspecten aan, de hoeken die de planeten met elkaar maken.

Zon vrk MaanIn deze horoscoop staan bijvoorbeeld Zon en Maan 90° van elkaar verwijderd (rode lijn tussen deze twee symbolen, zie figuur 3, waar ik heb ingezoomd op deze situatie). Astrologen zeggen dan dat de Zon vierkant Maan staat. Dat duidt op een innerlijk conflict in deze persoon: aan de ene kant staat ze graag in het middelpunt (Maan in Ram), aan de andere kant heeft ze daar juist moeite mee (Zon in Kreeft). Dat uit zich bij haar als volgt: ze spreekt graag voor publiek en doet dat dan ook vaak. Maar na afloop, als ze weer alleen is, schaamt ze zich verschrikkelijk.

Wie meer wil weten over het duiden van een horoscoop, verwijs ik naar de Basiscursus op deze site. Hier zijn vele voorbeelden te vinden van de werkwijze.

De hier getoonde manier van werken is eeuwen oud en voor het eerst duidelijk vastgelegd in de tweede eeuw nC door Claudius Ptolemaios uit Alexandrië (gestorven in 168 of 178).Home | NAAR BOVEN | Inl | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | Bronnen

Laatste versie: dinsdag 21 maart 2023