logo fokkelien

 AstroCursus

6

Een toekomst voor astrologie

als wetenschap

Wat ik me kan voorstellen voor de vrij korte termijn, is dat het wetenschappelijk onderzoek naar de astrologie, maar ook binnen de astrologie, van steeds betere kwaliteit wordt. Wat de NVWOA doet is van belang, nl. het stimuleren van goed opgezet onderzoek naar de astrologie, en het beschikbaar stellen van publicaties op dit gebied. De vereniging treedt langzamerhand ook wat meer naar buiten. Het eerste symposium Astrologie en Wetenschap is gehouden op 29 maart 2014 in Deventer, het tweede symposium vindt plaats in Zwolle op 11 maart 2017.

De ervaring zoals die sinds eeuwen her is overgeleverd, wordt op het ogenblik aanzienlijk uitgebouwd. Het lijkt me nuttig om bijvoorbeeld discussies rond bepaalde thema's in Astrologieblog te bundelen, zodat ervaringen bij bepaalde constellaties ter beschikking komen en breed kunnen worden toegepast en uitgetest. Voor het gemak heb ik het hier alleen over Nederland, maar er is natuurlijk niets tegen - behalve taalbarrières en daar is overheen te komen - om dit mondiaal aan te pakken.

Verder is het de vraag of het nodig is de basis van de astrologie te begrijpen, het waarom van het vak. Je kunt de vraag bestuderen, maar moet je er ook een liefst eensluidend antwoord op geven? Naar analogie van de theologie kun je uitspraken over de basis bestuderen en uitspraken toetsen die deze basis als vertrekpunt hebben. Of je kunt nagaan of er wellicht een andere basis moet zijn. Als praktiserend astroloog is het natuurlijk handig dat je gelooft in je vak, maar als onderzoeker is dat niet noodzakelijk.

Veel verschijnselen doen zich voor in golven. Op het ogenblik zitten we nog wel even vast in het Vissentijdperk, dat van de (christelijke) religie. Het teken Vissen heeft daarnaast ook een heel andere kant. Zo zijn er onder dit zo vaag en dromerig lijkende teken belangrijke β-genieën geboren, zoals Einstein. En àls een Vissen skeptisch is, is hij meteen een onverzoenlijk tegenstander. Dat is in ieder geval een verklaring voor het feit dat onze tijd nog niet erg geschikt is om astrologie als wetenschap te lanceren.

Ongetwijfeld breekt er echter weer een periode aan waarin het wetenschappelijk klimaat minder gefocust zal zijn op het louter β-gerichte. We naderen de Age of Aquarius, het Watermantijdperk (al duurt dat waarschijnlijk nog zo'n 360 jaar), waarin zich naar verwachting nieuwe gezichtspunten zullen gaan openbaren. Wanneer het precies zo ver is, weten we niet. De sterrenbeelden zijn in werkelijkheid immers niet allemaal 30° lang en overlappen elkaar gedeeltelijk. Daarom is er sprake van een overgangstijd, en niet van een nieuwe start op een duidelijk en eenduidig gedefinieerd moment.

Het teken Waterman staat voor intelligentie en een ‘open mind’. Daarom zou het gelijknamige tijdperk, en naar ik hoop ook al de aanloop erheen, de juiste tijd kunnen zijn waarin astrologie en bijvoorbeeld ook homeopathie een plaats gaan innemen naast studies als theologie, zeldzame talen en allerlei vormen van geschiedenis.
Op die tijd zou de astrologie zich kunnen voorbereiden door ernaar te streven de nieuwe tijd in ieder geval in geestelijke zin sneller dichterbij te brengen. Dat zou men kunnen doen door nog verder toenemende professionalisering en door meer en beter onderzoek.


Home | NAAR BOVEN | Inl | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | Bronnen

Laatste versie: dinsdag 21 maart 2023