logo fokkelien

 AstroCursus

Opdrachten bij les 2

Opdracht 1

Vul formulier 1 in voor je eigen horoscoop en voor de volgende horoscopen op deze site: Jennifer Gibbons, man 160437, man 150549, vrouw 200355, man 260759 en man 160364. Je vindt ze in Horoscopen les 2, zie zijkolom. De aspectentabel kun je nog even laten zitten, die komt in les 4 aan de orde. Als je echt goed wilt oefenen, vul je ook de horoscoopcirkel in (zie Formulieren & tabellen in de zijkolom).

Opdracht 2

Voor een goede horoscoopduiding is het verstandig als je de zaak systematisch aanpakt. Maak er een gewoonte van altijd eerst eens rustig te kijken wat voor algemene indruk de horoscoop biedt. Er zijn een aantal vaste punten die je mee kunt nemen in je beschouwing. In deze opdracht kijken we naar vier daarvan.
Bestudeer de horoscopen uit opdracht 1 om een overzicht te krijgen over de informatie die ze bieden. In les 5 komt dit onderwerp uitvoerig aan de orde, hier oefen je er alvast mee.
Onderzoek de volgende punten:

 1. Staan er planeten in alle elementen (vuur, aarde, lucht, water), of zijn er 1 of misschien zelfs 2 elementen die geen planeten bevatten?
 2. Zijn er huizengroepen leeg? Controleer de vuurhuizen (1-5-9), de aardehuizen (2-6-10), de luchthuizen (3-7-11) en de waterhuizen (4-8-12).
 3. Staan er planeten in alle kwaliteiten (hoofd, vast, beweeglijk), of is een kwaliteit "leeg"? Noteer dit op het formulier als volgt: geen hoofd en/of geen vast en/of geen beweeglijk.
 4. Zijn er huizengroepen leeg? Controleer de hoofdhuizen (1-5-9), de vaste huizen (2-6-10) en de beweeglijke huizen (3-7-11).
 5. Je kunt je bevindingen op twee manieren verwerken:
  • Officieel: voor elk van de horoscopen vul je een deel in van formulier 1 en 2: naam etc. plus de grote planetentabel links op formulier 1 en naam plus het kader "Planeten in huizen en tekens" op formulier 2. De kolom "som" laat je voorlopig leeg. Bewaar de ingevulde formulieren; bij volgende lessen en zeker bij les 5 kun je ze goed gebruiken.
  • Als je het in dit stadium simpeler wil aanpakken, noteer je de gegevens in een tabel zoals die hieronder. Bewaar ook deze tabel voor volgende opgaven.
   N.B.: Je kunt het aantal planeten invullen, maar het is beter ze bij naam (afgekort) te vermelden of de symbolen te gebruiken. In de tabel heb ik bij wijze van voorbeeld de elementen (tekens & huizen) ingevuld voor horoscoop 1, die van Jennifer Gibbons:

Elementen hor 1 hor 2 hor 3 hor 4 hor 5 hor 6
vuur          
1-5-9          
aarde          
2-6-10          
lucht          
3-7-11          
water          
4-8-12          
Kwaliteiten hor 1 hor 2 hor 3 hor 4 hor 5 hor 6
hoofd            
1-4-7-10            
vast            
2-5-8-11            
beweeglijk            
3-6-9-12            


Fokkelien von Meyenfeldt ©  1995-2015

Home | NAAR BOVEN | sitemap

Laatste versie: woensdag 01 april 2015