logo fokkelien

 AstroCursus

Opdrachten bij les 4

Opdracht 1

In les 3 (opdracht 1) vroegen we naar de huwelijken en beroepsmogelijkheden van de Friese tweeling. Beantwoord de volgende vragen:

  1. Hun horoscopen hieronder zijn voorzien van de bijbehorende informatie van Astrodienst. Controleer of de aspecten kloppen volgens de criteria uit les 4, zie voorbeeld 4.2 en gebruik zo nodig tabel 7. Als je liever met de info van 1horoscoop werkt, kan dat natuurlijk ook. Voor deze vraag is dat waarschijnlijk gemakkelijker.
  2. Wat kun je verder opmerken over hun huwelijk en hun beroep als je ook de aspecten erbij betrekt?

oudste van de Friese tweeling
jongste van de Friese tweeling

Opdracht 2

  1. Vul de aspectentabel in van horoscopen die je via 1horoscoop.nl hebt laten maken. Gebruik de uitdraai kritisch, zie voorbeeld 4.2. Ga vervolgens na of er 150o-aspecten (inconjuncten) zijn, en noteer ook deze in de tabel.
  2. Vul de aspectentabel in voor Vrouw 030519, Vrouw 100351 en Man 190364. Dat is al wat moeilijker dan bij de vorige vraag, omdat je nu alleen nog maar de lijnen in het midden van de horoscoopfiguur ter beschikking hebt als ondersteuning.
  3. Vul de aspectentabel van Man 0404026 in. Dit is echt lastig, want je hebt geen uitdraai en geen lijnen in het midden ter beschikking. Je kunt het jezelf makkelijker maken door de horoscoop nog een keer te laten maken via 1horoscoop.nl of eventueeel Astrodienst, maar als je het echt goed wilt doen, probeer het dan zonder dat hulpje.

Opdracht 3

In les 3 (opdracht 2) vroegen we hoe een drietal broer-/zusterparen tegenover hun moeder staan. Vul voor de horoscopen in kwestie de aspectentabellen in voor zover je dat nog niet gedaan had, en bekijk vervolgens of je meer kunt zeggen over de relatie van elk tot hun moeder nu je ook deze info ter beschikking hebt.
Het gaat om de volgende horoscopen: Man 190115, Man 231019, Vrouw 030515, Man 011121, Vrouw 200355 en Man 260759.

Opdracht 4

In les 3 (opdracht 3) vroegen we n.a.v. vijf horoscopen: “Wat kun je opmerken over de beroepsmogelijkheden van elk van de vijf?” We stellen de vraag opnieuw, maar nu is het de bedoeling dat je ook de aspecten bij je antwoord betrekt. Als je opdracht 1 (vraag 2) bij deze les hebt gedaan, heb je de aspectentabellen al ingevuld.



Fokkelien von Meyenfeldt ©  1995-2015

Home | NAAR BOVEN | sitemap

Laatste versie: donderdag 02 april 2015